Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:08 27.12.2019

Izrečena presuda u predmetu Ibro Ćufurović

Sud Bosne i Hercegovine je nakon priznanja krivnje na glavnom pretresu i nakon provedenih dokaza vezanih za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Ibro Ćufurović dana 27.12.2019. godine izrekao presudu kojom je optuženi Ibro Ćufurović oglašen krivim da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 201. Krivičnog zakona BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine. Optuženom se u izrečenu zatvorsku kaznu uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od dana lišenja slobode, odnosno od 20.04.2019. godine pa nadalje.

 

Optuženi Ibro Ćufurović kriv je što je dana 21.4.2014. godine napustio BiH i otputovao u Republiku Tursku, odakle je ilegalno prešao granicu između Turske i Sirije. Tamo je otišao u namjeri da se bori na strani tzv. Islamske države organizirane na teritoriju Sirije i Iraka i terorističkih grupa Islamske države Iraka i Levanta (ISIL) koje su djelovale na području Sirije i Iraka. Ove grupe je Vijeće sigurnosti UN-a, na osnovu rezolucije R-1267 iz 1999. godine, te drugih vezanih rezolucija, listriralo kao terorističke jer su imale za cilj destabilizaciju i nasilnu izmjenu političkog i ustavnog poretka u Siriji. Njihovi pripadnici su svakodnevnim oružanim akcijama, i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama, namjeravali prisiliti legitimne vlasti Sirije na izmjenu ustavnog poretka i političkog režima.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved