Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:25 26.02.2021

Izrečena presuda u predmetu Hamza Labidi

Sud Bosne i Hercegovine, nakon ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje koje je održano 25.2.2021. godine, izrekao je danas, 26.2.2021. godine, presudu u predmetu Hamza Labidi kojom je optuženi oglašen krivim da je počinio krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama iz člana 162.b stav 2. Krivičnog zakona BiH. Sud je optuženom Hamzi Labidiju izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine. U izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru i to od 19.12.2019. do 29.7.2020 godine.

 

Optuženi Hamza Labidi kriv je što je dana 13.6.2014. godine odveden, od strane svoje porodice, s područja Bosne i Hercegovine s ciljem pridruživanja stranoj vojnoj ili paravojnoj formaciji koja djeluje van Bosne i Hercegovine, što je suprotno članovima 2. i 3. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, a koja se borila protiv legitimnih vojnih snaga države Sirije. Ta paravojna formacija imala je za cilj rušenje sirijskog državnog poretka, a djelovala je u sklopu terorističke organizacije ISIL, odnosno Islamske države na području Sirije i Iraka koja je odlukom Vijeća sigurnosti UN-a proglašena terorističkom organizacijom. Dolaskom u Siriju optuženi je postao pripadnik više paravojnih formacija koje su bile pod okriljem ISIL-a, na području gradova Rakka i Haritan. Optuženi Hamza Labidi je bio pripadnik tih jedinica u periodu od 2016. do početka 2019. godine, kada se predao kurdskim snagama od strane kojih je na području Sirije bio zarobljen, nakon čega je iz Sirije deportovan u Bosnu i Hercegovinu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved