Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:27 15.03.2021

Izrečena presuda u predmetu Emin Behrović

Sud Bosne i Hercegovine postupajući po optužnici Tužilaštva BiH sa sadržanim prijedlogom za izdavanje kaznenog naloga, na javnom ročištu za izdavanje kaznenog naloga, donio je 12.3.2021. godine presudu u predmetu Emin Behrović kojom je optuženi Emin Behrović oglašen krivim što je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud je optuženom izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku dvije (2) godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Od optuženog su oduzeti predmeti koji su upotrebljeni za učinjenje krivičnog djela.

 

Optuženi Emin Behrović kriv je što je službenoj osobi u institucijama BiH, odnosno policijskom službeniku Granične policije BiH na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, predao iznos od 80 EUR i 160 RSD kako bi ubrzao pasošku kontrolu svog poznanika, državljanina Republike Turske, a koji se nalazio u službenim prostorijama pasoške kontrole radi obavljanja informativnog razgovora o okolnostima njegove posjete i boravka u Bosni i Hercegovini.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved