Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:59 04.03.2021

Izrečena presuda u predmetu Edhem Godinjak i drugi

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 4.3.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Edhem Godinjak i drugi kojom su optuženi Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b) KZ BiH u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi su oslobođeni optužbe da su u vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH između pripadnika Armije BiH i Vojske RS-a, u periodu od maja 1992. do jula 1993. godine, Edhem Godinjak, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Trnovo, člana Ratnog predsjedništva Skupštine Općine Trnovo, načelnika Štaba Teritorijalne odbrane Trnovo, Medaris Šarić, u svojstvu komandanta Štaba Teritorijalne odbrane Trnovo i Mirko Bunoza komandant jedinica HV – HOS, svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa zajedničkim ciljem višestrukog lišenja života civila srpske nacionalnosti u selima na području općine Trnovo, protupravnom hapšenju i zatočenju u zatočeničkim objektima formiranim na području općine Trnovo i paljenju njihove imovine, te lišenjima života i nečovječnom postupanju prema zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske u zatočeničkim objektima formiranim na području općine Trnovo.

 

Optuženi su oslobođeni optužbe da su, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba, planirali, naredili, pomagali u planiranju, pripremanju i učinjenju ubistva, namjernom nanošenju osobi snažnog tjelesnog i duševnog bola i patnje, protuzakonitom zatvaranju civila, te da su, kršeći pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima, planirali, naredili, pomagali u planiranju, pripremanju i učinjenju lišenja života, namjernom nanošenju snažnog tjelesnog i duševnog bola i patnje, nečovječnom postupanju i nanošenju velikih patnji, ozljeda tijela i povreda zdravlja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved