Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:01 13.04.2021

Izrečena presuda u predmetu Dražen Ćuk i drugi

Sud Bosne i Hercegovine je, 9.4.2021. godine, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, donio presudu kojom je optuženi Dražen Ćuk oglašen krivim za krivično djelo porezne utaje ili prijevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i optuženi Branko Ćuk za krivično djelo porezne utaje ili prijevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH, u vezi s članom 31. KZ BiH. Sud je optuženima izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženima utvrđena kazna zatvora u trajanju od po osam (8) mjeseci i istovremeno određeno da se kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije (2) godine od dana pravomoćnosti presude ne počine novo krivično djelo. Istom presudom pravno lice „Laganini“ d.o.o. Posušje oglašeno je odgovornim za krivično djelo porezne utaje ili prijevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH, u vezi s članom 124. tačka c) KZ BiH. Sud je pravnom licu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM koju je optuženo pravno lice dužno platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 

Optuženi su oglašeni krivim što su tokom 2013. godine – i to Dražen Ćuk, kao osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Laganini“ d.o.o. Posušje i pravno lice „Laganini“ d.o.o. Posušje, kao poreski obveznici u smislu člana 12. i 13. Zakona o PDV-u, s ciljem izbjegavanja plaćanja davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH, nakon što je Branko Ćuk pribavio fco fiktivne fakture broj 0029/2013 od 31.12.2013. godine, koja glasi na navodnog dobavljača „Laterna„ d.o.o. Posušje, na iznos 128.700,00 KM, izvršili odbitak ulaznog PDV-a u iznosu od 21.760,00 KM, bez ispunjavanja uvjeta propisanih u članu 32. Zakona o PDV-u, jer iskazani promet ima obilježje „fiktivnog prometa“, u smislu odredaba člana 64. Zakona o PDV-u i „pro formu“ radnji iz člana 16. Zakona o UINO BIH te na osnovu toga netačno iskazali obavezu za PDV, za XII mjesec 2013. godine, u PDV prijavi od 10.1.2014. godine u iznosu od 21.760,00 KM, za koji iznos su oštetili budžet BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved