Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:39 06.02.2019

Izrečena presuda u predmetu Ante Nuić

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje, u krivičnom predmetu protiv Ante Nuića donio je, dana 05.02.2019. godine, prvostepenu presudu kojom je optuženi Anto Nuić oglašen krivim da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH ) u vezi sa krivičnim djelima porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. KZ BiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ FBiH, zloupotreba osiguranja iz člana 302. stav 1. KZ FBiH i obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti iz člana 268. stav 3. KZ FBiH.

 

S tim u vezi Sud mu je izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Na osnovu člana 110. Krivičnog zakona BiH, od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela i to novčani iznos u visini od 2 000,00 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka).

 

Anto Nuić je kriv što je, zajedno sa drugim licima, početkom 2012. godine u Kiseljaku i Sarajevu, djelovao u okviru organizirane kriminalne grupe koja je radila u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi vršenjem krivičnih djela porezne prevare ili utaje, krivotvorenja isprava, obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti kao i zloupotreba osiguranja. Grupa je krivotvorenjem dokumenata, sačinjavanjem krivotvorenih ugovora i na druge načine lažno prikazivala pravne poslove kupoprodaje građevinskih mašina koje se u stvarnosti nisu nikada desile. Potom su te kupoprodaje finansirali putem leasing kuća u osiguravajućim društvima kako bi u konačnici neplaćanjem obročnih uplata leasinga zadržavali novac od tobožnje kupovine, lažno prijavljivali otuđenje mašina da bi naplatili osiguranje i neosnovano potraživali povrat PDV kao rezultat prevarnih aktivnosti prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved