Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:25 16.07.2020

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Sretko Pavić

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je, dana 16.7.2020. godine, izreklo drugostepenu presudu u predmetu Sretko Pavić. Optuženi Sretko Pavić oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ, a u vezi sa članom 22. istog Zakona, te ga apelaciono vijeće Suda BiH osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 24.6.2019. godine, optuženi Sretko Pavić oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Sretku Paviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 10.10.2019. godine, rješenje u predmetu Sretko Pavić kojim je uvažena žalba branitelja optuženog Sretka Pavića, ukinuta presuda Suda BiH od 24.6.2019. godine te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved