Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:54 24.11.2021

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Sadik Ahmetović

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 24.11.2021. godine, drugostepenu presudu u predmetu Sadik Ahmetović kojom je optuženi Sadik Ahmetović oglašen krivim što je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

Optuženi Sadik Ahmetović kriv je što je u svojstvu službene osobe u institucijama BiH, kao ministar Ministarstva sigurnosti BiH, koji je imenovan na tu funkciju 24.11.2009. godine, svjesno iskorišćavajući svoje ovlasti, suprotno članu 61. Zakona o upravi, kako bi pribavio imovinsku korist Adnanu Bektiću, s njim  potpisao četiri ugovora o djelu kako bi stvorio privid da Adnan Bektić putem ugovora obavlja poslove i zadatke iz ugovora, međutim Adnan Bektić nikada nije obavio, odnosno izvršio naručene poslove iz potpisanih ugovora, nego je nastavio voziti ministra, iako u periodu od 1.1.2012. do 7.11.2012. godine nije bio zaposlen kao vozač u Ministarstvu sigurnosti BiH.

 

Na ovaj  način optuženi Sadik Ahmetović je omogućio da Adnan Bektić prima naknadu za naručene usluge po ugovorima o djelu iako je znao da on ne pruža naručene usluge čime mu je pribavio imovinsku korist u iznosu od 4.014,00 KM.

 

Na osnovu članova 110, 111. i 220. stav 4. KZ BiH od Adnana Bektića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 4.014,00 KM. Navedeni iznos Adnan Bektić dužan je uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana, od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved