Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:47 19.12.2013

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Nisvet Gasal i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH izreklo je dana, 18. decembra 2013. godine presudu u predmetu Nisvet Gasal i dr. kojom su optuženi Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senad Dautović oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), te su s tim u vezi Nisvet Gasal i Musajb Kukavica osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine, a Senad Dautović na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

 

Optuženi Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senad Dautović  su oglašeni krivim što su u toku rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme međunarodnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini odnosno oružanog sukoba međunarodnog karaktera zbog djelovanja Hrvatskog vijeća obrane za račun Republike Hrvatske pod koji je potpadao i oružani sukob između Hrvatskog vijeća obrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine u Bugojnu, prvooptuženi Nisvet Gasal i drugooptuženi Musajb Kukavica u logoru Stadion NK “Iskra” u Bugojnu, a trećeoptuženi Senad Dautović u Salonu namještaja “Slavonija drvna industrija” u Bugojnu, prostorijama Gimnazije u Bugojnu, Domu zdravlja - Ratnoj bolnici Bugojno i prostorijama Stanice javne bezbjednosti Bugojno, i to prvooptuženi Nisvet Gasal u svojstvu upravnika logora Stadion NK “Iskra”, drugooptuženi Musajb Kukavica u svojstvu komandira obezbjeđenja logora Stadion NK “Iskra“ i trećeoptuženi Senad Dautović u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Bugojno po osnovu koje funkcije je istovremeno bio i član Ratnog predsjedništva općine Bugojno, postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, tako što su Nisvet Gasal i Musajb  Kukavica učestvovali i pomagali u učinjenju krivičnih djela prema ratnim zarobljenicima hrvatske nacionalnosti u logoru Stadion NK „Iskra“, a Senad Dautović dozvolio da se pripadnici HVO-a zatvaraju i drže zarobljenim u neadekvatnom smještaju, bez odgovarajuće hrane, odjeće i higijenske i ljekarske njege odnosno u neuslovnim prostorijima, muče, da se od zarobljenika prisilno vadi krv odnosno  da se prema njima nečovječno postupa, te kao nadređena i odgovorna osoba po funkcijama i dužnostima koje je obavljao propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi mučenje i nečovječno postupanje prema  ratnim zarobljenicima.

 

Na osnovu člana 50. KZ SFRJ optuženima se u  izrečenu kaznu uračunava vrijeme koje su proveli u pritvoru.

 

Optuženi Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senad Dautović su po određenim tačkama za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika oslobođeni krivnje.

 

Sud je, takođe, donio odluku o produženju mjera zabrane optuženima Nisvetu Gasalu, Musajbu Kakvici i Senadu Dautoviću koje su određene Rješenjem Suda BiH od 07. decembra 2012. godine.

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved