Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:54 25.10.2012

Izjašnjenje o krivnji u predmetu Predrag Milisavljević i drugi

Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Predrag Milisavljević i drugi, zakazano je za 26. oktobar 2012. godine, sa početkom u 08:15 sati, u sudnici 4.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 19. septembra 2012. godine optužnicu kojom se optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić terete za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.


U optužnici se, između ostalog, navodi da su Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, a Ljubomir Tasić, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije Republike Srpske i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području općine Višegrad, znajući za takav napad, izvršili progon bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i to: ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem, mučenjem, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile  ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo na bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode, počinjena u namjeri nanošenja velike patnje odnosno ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.

 

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved