Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:36 27.09.2007

Izjašnjenje o krivnji u predmetu Nisvet Gasal i drugi

Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Nisvet Gasal i drugi, zakazano je za danas, 27. septembra 2007. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 5. Nisvet Gasal i Musajb Kukavica se terete za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Optužnica navodi da su u periodu od augusta 1993. godine do 19. marta 1994. godine, Nisvet Gasal, u svojstvu upravnika logora stadion „NK Iskra“ u Bugojnu i Musajb Kukavica, u svojstvu komandira obezbjeđenja logora (koji je neposredno bio nadređen svim stražarima), postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.  Prema navodima optužnice, optuženi su bili odgovorni za funkcioniranje logora u kojem je u nehumanim uslovima bilo zatvoreno preko 300 muškaraca hrvatske nacionalnosti. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved