Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:59 27.01.2015

Izjašnjenje o krivnji u predmetu Enes Ćurić i dr.

Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Enes Ćurić i drugi, zakazano je za 28. januar 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu, Habiba Čopelja i Mehmeda Kaminića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.  

 

U optužnici se navodi da su optuženi: Enes Ćurić, u svojstvu pripadnika 49. brdske brigade Armije RBiH i upravnika zatvoreničkog objekta u Osnovnoj školi i drugim zatvoreničkim objektima u Potocima, Ibrahim Demirović, kao pripadnik Armije RBiH, a od 13. septembra 1993. godine u svojstvu komandanta 47. brdske brigade, Samir Kreso, kao pripadnik Armije RBiH u svojstvu načelnika saniteta vojne jedinice Brdske brigade koja  je djelovala na području Bijelog Polja, Habib Čopelj, u svojstvu pripadnika 49. brdske brigade Armije RBiH i Mehmed Kaminić, u svojstvu pripadnika Armije RBiH, bataljona Vojne policije, u vremenskom periodu od 30. juna 1993. godine do 02. decembra 1993. godine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i Hrvatskog vijeća obrane na širem području općine Mostar učestvovali u protivpravnom lišenju slobode i zatvaranju civila hrvatske nacionalnosti koji su bili izloženi teškom fizičkom i psihičkom maltretiranju i smješteni u neuslovnim prostorijama.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved