Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:32 10.03.2017

Edin Sakoč osuđen na 7 godina zatvora

Nakon okončanog glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zločine, pretresno vijeće je dana, 10. marta 2017. godine izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi Edin Sakoč  oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz  člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina.

Optuženi Edin Sakoč je oglašen krivim što je u julu 1992. godine na području općine Čapljina, za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Hrvatskog Vijeća Obrane i Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine na širem području općine Čapljina, kao pripadnik Hrvatskog Vijeća Obrane sa njemu poznatim pripadnikom Hrvatskog Vijeća Obrane zvani Boban postupao nečovječno, pa svjesno i voljno učestvovao u ubistvima civila srpske nacionalnosti koji nisu pripadali nijednoj vojnoj formaciji niti su učestvovali u neprijateljstvima.

 

Istom presudom, optuženi Edin Sakoč je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo  ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz  člana 173. stav 1. tačka e) KZ BiH.

 

Vrijeme koje je optuženi Edin Sakoč proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

 

Optuženi je obavezan nadoknaditi troškove krivičnog postupka a čiji će iznos Sud odrediti posebnim rješenjem.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved