Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:49 05.08.2021

Drugostepena presuda u predmetu Jasmin Keserović

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 26.7.2021. godine drugostepenu presudu od 8.6.2021. godine u predmetu Jasmin Keserović kojom je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 25.2.2021. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH optuženi Jasmin Keserović oglašen je krivim što je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202.d stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa stavom 1., a sve u vezi s članom 201. KZ BiH i krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz člana 202.a KZ BiH, sve u vezi s članom 53. KZ BiH. Sud je optuženog Jasmina Keserovića osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina. U izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to u periodu od 19.12.2019. godine, pa nadalje.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved