Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:31 10.01.2019

Djelimično potvrđena prvostepena presuda u predmetu Rade Vlasenko i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Radeta Vlasenka, Drage Končara i Milana Krupljanina, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine  u vezi oslobađajućeg dijela prvostepene presude odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 023656 16 Kri od 26.07.2018. godine u tom dijelu potvrđuje. Nasuprot tome, žalba Tužilaštva BiH u vezi odbijajućeg dijela prvostepene presude se uvažava, te se presuda Suda BiH u tom dijelu ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 023656 16 Kri od 26.07.2018. godine, u oslobađajućem dijelu izreke presude, optuženi Rade Vlasenko, Drago Končar i Milan Krupljanin, na temelju člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oslobođeni su optužbe da su radnjama u tačkama 1.-3. navedenog dijela presude počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a) i k) u vezi sa odredbama člana 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Nasuprot tome, u odbijajućem dijelu prvostepene presude, na osnovu člana 283. tačka d) ZKP BiH, prema optuženom Radetu Vlasenku odbijena je optužba da je radnjama opisanim u tački 4. navedenog dijela presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom h) u vezi sa odredbama člana 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

 

Protiv navedene presude žalbu je izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, kao i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tužilaštvo BiH predlaže da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži kao osnovanu, pobijanu presudu u oslobađajućem dijelu ukine, i odredi održavanje pretresa na kojem će  optuženi biti oglašeni krivim, te da im se izrekne kazna zatvora u skladu sa zakonom.

 

Odgovor na žalbu Tužilaštva BiH dostavili su branioci optuženih, u kojima navode da je žalba Tužilaštva BiH neosnovana, i predlažu da se ona kao takva odbije.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja je dana 20.11.2018. godine održalo javnu sjednicu na kojoj su Tužilaštvo BiH kao i branioci optuženih u cijelosti ostali kod podnesene žalbe i odgovora na žalbu.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved