Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:54 18.03.2021

Djelimično potvrđena optužnica u predmetu Ranko Radulović

Sud Bosne i Hercegovine je, rješenjem od 23. 9. 2020. godine, djelimično potvrdio optužnicu u predmetu Ranko Radulović za krivična djela, kako slijedi:

 

  • pod tačkom 2. optužnice krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi s članom 173. stav 1. tačka e), u vezi s članom 29. (saizvršilaštvo);

 

  • pod tačkom 4. optužnice krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi s članom 172. stav 1. tačka e), u vezi s članom 29. (saizvršilaštvo);

 

  • pod tačkom 5. optužnice krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h (progon) u vezi s članom 172. stav 1. tačka e), u vezi s članom 29. (saizvršilaštvo), kao i tačkom g) u vezi s članom 31. (pomaganje);

 

  • pod tačkama 6, 7, 8. i 9. krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi s članom 172. stav 1. tačka g), a sve u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U konkretnom slučaju, a prema činjeničnim navodima optužnice, optuženi se tereti da je u periodu od 27.7. do 31.8.1992. godine, na području općine Foča, u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik tih snaga, zajedno s drugim osobama vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti, u okviru kojeg progona je učestvovao u napadu na civilno stanovništvo i naselje, a taj je napad kao posljedicu imao smrt; učestvovao u uzimanju talaca bošnjačke nacionalnosti; učestvovao u protupravnom, samovoljnom i vojnim potrebama neopravdanom uništavanju imovine u velikim razmjerama; učestvovao u protuzakonitom zatvaranju civila bošnjačke nacionalnosti; pomogao u prisiljavanju djevojaka bošnjačke nacionalnosti na seksualni odnos ili s njim izjednačene seksualne radnje (silovanje), te prisilio više djevojaka bošnjačke nacionalnosti na seksualni odnos.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved