Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:08 16.09.2014

Delegacija pravosudnih institucija Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske posjetila Sud Bosne i Hercegovine

Predstavnici pravosudnih institucija iz Škotske posjetili su danas Sud Bosne i Hercegovine. Cilj ove posjete je upoznavanje sa bosanskohercegovačkim pravosudnim sistemom s naglaskom na sistem zaštite i podrške svjedoka i razmjene iskustava.

 

Tokom posjete delegacija je imala priliku saslušati prezentacije o radu Suda Bosne i Hercegovine sutkinje Minke Kreho, predsjednice Krivičnog odjeljenja i predstavnika Odjeljenja za podršku svjedocima, Pravnog odjeljenja i Odjeljenja za informiranje javnosti i pogledati snimak svjedočenja zaštićenog svjedoka u predmetu ratnog zločina. Posjeta je realizirana u okviru projekta „Unapređenje pravosudnih kapaciteta za adekvatnu implementaciju mjera za podršku i zaštitu svjedoka“ koji implementira VSTV BiH uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved