Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:07 13.03.2017

Danko Dragoje osuđen na godinu, a Almir Denjo na godinu i tri mjeseca zatvora

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje u predmetu Danko Dragoje i dr.  vijeće Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana 10. marta  2017. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom su optuženi Danko Dragoje i Almir Denjo oglašeni krivim za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama. Sud je optuženom Dragoje Danku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a optuženom Denjo Almiru kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca.

 

Danko Dragoje i Almir Denjo su oglašeni krivim što su pristupili organizovanoj grupi koju je u periodu od mjeseca aprila do septembra 2013. godine organizirao i vodio Adis Burić koja je organizovana radi neovlaštene međunarodne kupoprodaje, prijenosa, prevoza, držanja, posredovanja u daljnjoj međunarodnoj prodaji, uvoza i izvoza, slanja i isporuke opojnih droga „heroin“ i „kokain“ na područje BiH, sa područja BiH kao i na područje R. Hrvatske.

 

Na osnovu člana 69. (d) i člana 74. KZ BiH od optuženih su oduzeti predmeti koji su korišteni u izvršenju krivičnog djela.

 

Na osnovu člana 195. stav 4. KZ BiH, od optuženog Dragoje Danka oduzeta je opojna droga “kokain”, a na osnovu člana 110. i 110.a Krivičnog zakona BiH, od optuženog Dragoja Danka je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela.

 

Na osnovu člana 188. stav 1. ZKP BiH optuženi su obavezani da naknade troškove krivičnog postupka, o kojima će Sud donijeti posebno rješenje po pribavljanju potrebnih podataka.

 

Sud je takođe donio rješenje kojim su prema optuženom Dragoje Danku ukinute mjere zabrane (zabrana putovnja van Bosne i Hercegovine).

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved