Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:33 23.03.2020

Damir Nurkić i Savo Dragišić oslobođeni optužbe

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 19.3.2020. godine, presudu kojom su optuženi Damir Nurkić i Savo Dragišić oslobođeni optužbe – i to: Damir Nurkić od optužbe za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, a Savo Dragišić od optužbe za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH.

 

Optuženi Damir Nurkić i Savo Dragišić su oslobođeni optužbe da su: Damir Nurkić tokom 2015. godine organizirao grupu u smislu člana 1. stav 20 KZ BiH, te se dogovorio sa njemu poznatim osobama sa područja Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske, da na organizovan način opojnu drogu kokain prevezu s područja Republike Slovenije na područje Kraljevine Švedske, a Savo Dragišić, kao član grupe sa dodijeljenim zadatkom u sastavu grupe, počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved