Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:54 07.12.2018

Boško Dević osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Boška Devića dana 07. decembra 2018. godine donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Boško Dević oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti u vezi sa članom 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Optuženi Boško Dević oglašen je krivim što je u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, pripadnika milicije i paravojnih formacija usmjerenog protiv civila bošnjačke nacionalnosti na području općine Ključ, znajući za takav napad, te da njegove radnje čine dio tog napada kao pripadnik Vojske Republike Srpske izvršio progon civilnog bošnjačkog stanovništva zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti ubistvima, tako što je zajedno sa K.M., A.Z. i R.O, naoružani vatrenim oružjem, dana 11.08.1992. godine u večernjim satima, u mjestu Gornji Kamičak, općina Ključ izveli iz kuća četiri civile bošnjačke nacionalnosti, te iste sa namjerom da ih liše života odveli putem kroz selo Gornji Kamičak prema izlazu iz sela na glavni put koje su lišili života nanošenjem tjelesnih povreda i pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela su nađena sa vidnim povredama na navedenom mjestu u ranim jutarnjim satima dana 12.08.1992. godine i odvezena na mjesno groblje u mjestu Donji Kamičak gdje su sva četvorica ukopana.

 

Sud je optuženom Bošku Deviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Na osnovu odredbe iz člana 198. stav 2. ZKP BiH, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnicu.

 

Na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH u roku od 15 dana, a nakon što stranke i branioci prime pismeni otpravak presude.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved