Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:31 22.09.2014

Ambasador Nj. E. Jonathan Moore podržao rad Suda Bosne i Hercegovine

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Jonathan Moore posjetio je danas Sud BiH i razgovarao sa predsjednicom Suda Meddžidom Kreso. Tokom posjete razgovarano je o velikoj podršci koju je međunarodna zajednica u proteklim godinama uložila u stvaranje i jačanje državnih pravosudnih institucija među kojima Sud BiH ima posebno značajnu ulogu.

 

Naglašena je i važnost koju Misija OSCE-a ima u obezbjeđenju poštivanja najviših standarda suđenja u najkompleksnijim predmetima koji se vode pred Sudom BiH, s obzirom da ova organizacija od početka rada Suda BiH vrši praćenje suđenja u predmetima ratnih zločina.

 

Predsjednica Suda Bosne i Hercegovine podsjetila je da je Sud BiH institucija koja je u potpunosti osposobljena da, na efikasan način, rješava najsloženije predmete kršenja međunarodnog humanitarnog prava (ratnih zločina, organiziranog kriminala). Također je zahvalila Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini na kontinuiranoj saradnji i podršci koju pruža Sudu Bosne i Hercegovine od njegovog osnivanja i izrazila nadu da će ove dvije institucije i u budućnosti raditi na zajedničkim projektima.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved