Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Vukoje Dragomir

Sudija Suda Bosne i Hercegovine od 01.03.2005. do 27.08.2021.godine.

 

Dragomir Vukoje je rođen u Trebinju 1951. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1974.godine. Od 1975. do 1993. godine radio je u EDP „Elektro-Hercegovina“ Mostar, a zatim u OOUR “Elektro-Trebinje“ u Trebinju. Od 1993. godine imenovan je za sudiju Osnovnog suda u Trebinju. U okviru edukacionog programa Vlade Francuske boravio je, osam mjeseci, na stručnom usavršavanju na francuskoj Državnoj školi za sudije i tužioce te na Višem sudu u Tarbu. Od 1999. godine izabran je za sudiju Okružnog suda u Trebinju. U martu 2005. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved