Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćuković Biljana

Rođena je 1961. godine u Sokocu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 26.06.1996. godine. Birana je za sudiju Osnovnog suda u Sokocu 12.09.1996. godine, gdje je neprekidno radila  sve do izbora za sudiju Suda BiH. U maju 2010. godine imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 1.07.2010. godine


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.10.2021 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 036719 20 K - Samardžić Senad
04.11.2021 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 040529 21 K - Šoro Hamdija
11.11.2021 8 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 041168 21 K - Vuković Rajko i dr.
18.11.2021 8 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 041168 21 K - Vuković Rajko i dr.
25.11.2021 8 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 041168 21 K - Vuković Rajko i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved