Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Trifunović Vesna

Sutkinja Vesna Trifunović, rođena u Sarajevu gdje je završila osnovno obrazovanje, gimnaziju i Pravni fakultet. Pripravnički staž obavila je u Okružnom sudu u Sarajevu i Općinskom sudu II u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita zasnovala je radni odnos u Osnovom sudu II u Sarajevu te u svojstvu stručnog saradnika, od decembra 1985. godine do izbora za sutkinju, radila na izvršnom, vanparničnom i privrednom referatu. U martu 1990. godine izabrana je za utkinju Parničnog odjeljenja Osnovnog suda II u Sarajevu koju funkciju je obavljala do maja 1994. godine. Karijeru u pravosuđu nastavlja izborom za sutkinju Osnovnog suda Brčko Distikta BiH juna 2002. godine i potom za sutkinju Općinskog suda u Sarajevu od 15.12.2003. do 1.1.2008. godine, kada je izabrana za sutkinju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Tokom sudijske karijere bavi se civilnim pravom u kojoj oblasti aktivno učestvuje na seminarima i savjetovanjima. Pohađala je seminar o alternativnom rješavanju sporova, te seminar o primjeni evropske konvencije organizovan u Strazburu 2003. godine. Učesnik je u radu Pravne klinike u okviru predmeta obligaciono pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved