Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Tankić Izo

Izo Tankić je rođen u Koraju 1956. godine. U Sarajevu je završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit 1981. godine. U Tuzli je 1982. godine imenovan za opštinskog javnog tužioca te 1987. godine za sudiju Višeg suda gdje je ostao devet godina. Naredne tri godine bavio se samostalnom advokatskom praksom, da bi od 1999. godine obavljao funkciju kantonalnog tužioca u Tuzli. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 2003. godine imenovan je za glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Učestvovao je u radu mnogih stručnih grupa te bio predsjednik Komisije za imenovanje tužilaca u Tuzlanskom kantonu. Od 2002. do 2005. godine bio je član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Za sudiju Suda BiH imenovan je 1.3.2005. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.10.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
27.10.2021 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 036694 21 K - Šišić Meho
01.11.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
01.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 034029 19 K - Harbaš Amir i dr.
02.11.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
03.11.2021 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 036694 21 K - Šišić Meho
04.11.2021 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039004 21 K - Bilčević Tarik
08.11.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
08.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 034029 19 K - Harbaš Amir i dr.
09.11.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
10.11.2021 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 036694 21 K - Šišić Meho
11.11.2021 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039004 21 K - Bilčević Tarik
15.11.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
15.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 034029 19 K - Harbaš Amir i dr.
16.11.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
17.11.2021 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 036694 21 K - Šišić Meho
18.11.2021 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039004 21 K - Bilčević Tarik
22.11.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
22.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 034029 19 K - Harbaš Amir i dr.
23.11.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
24.11.2021 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 036694 21 K - Šišić Meho
25.11.2021 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039004 21 K - Bilčević Tarik
29.11.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
29.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 034029 19 K - Harbaš Amir i dr.
30.11.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved