Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Smajlović Mira

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
21.02.2020 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
25.02.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
27.02.2020 4 Odjel I 16:00 - 18:00 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
27.02.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
28.02.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
02.03.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
03.03.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
05.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
06.03.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
09.03.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
10.03.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
12.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
13.03.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
16.03.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
17.03.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
19.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
20.03.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
23.03.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
24.03.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
26.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
27.03.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
30.03.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
31.03.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved