Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Samardžić Darko

Darko Samardžić rođen je 1957. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1981. godine, a pravosudni ispit je položio 1994. godine. Prvi radni odnos zasnovao je 1981. godine u tadašnjem Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu SR BiH, a 1987. godine postavljen je za republičkog upravnog inspektora. U aprilu 2001. godine radio je kao savjetnik Vrhovnog suda Federacije BiH za oblast uprave, a 2003. godine izabran je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda BiH imenovan je 13.12.2007. godine, a na dužnost je stupio 01.02.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.10.2021 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021274 16 Kri - Alešević Mehmed
01.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 021274 16 Kri - Alešević Mehmed
08.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 021274 16 Kri - Alešević Mehmed
08.11.2021 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
15.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 021274 16 Kri - Alešević Mehmed
19.11.2021 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 038748 20 Kro - Kotur Milorad i dr.
22.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 021274 16 Kri - Alešević Mehmed
29.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 021274 16 Kri - Alešević Mehmed
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved