Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Radević Goran

Goran Radević je rođen 1963. godine u Sarajevu, gdje je nakon gimnazije diplomirao na Pravnom fakultetu 1987. godine, te završio postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog javnog prava. Pravosudni ispit položio je 1990. godine nakon dvogodišnjeg sudskog pripravničkog staža u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Radio je u privredi, kao i na poslovima u oblasti obrazovanja, odbrane i sigurnosti. Izabran je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu 2000. godine, a odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovan za sudiju Suda BiH u decembru 2009. godine. Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u periodu od 2013. do 2017. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
20.02.2020 3 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 034626 20 Kpp - Hadžimuharemović Ibrahim
21.02.2020 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 034626 20 Kpp - Hadžimuharemović Ibrahim
24.02.2020 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
25.02.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
27.02.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031124 19 K - Nizandžić Hamdija i dr.
28.02.2020 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 034304 20 K - Keskin Admir
02.03.2020 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
02.03.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031657 19 K - Kovačević Branko i dr.
03.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
05.03.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031124 19 K - Nizandžić Hamdija i dr.
06.03.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 027878 19 K - Čolak Marinko
09.03.2020 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
09.03.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031657 19 K - Kovačević Branko i dr.
10.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
12.03.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031124 19 K - Nizandžić Hamdija i dr.
13.03.2020 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 034304 20 K - Keskin Admir
16.03.2020 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
17.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
19.03.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031124 19 K - Nizandžić Hamdija i dr.
20.03.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 027878 19 K - Čolak Marinko
23.03.2020 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
23.03.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031657 19 K - Kovačević Branko i dr.
24.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
26.03.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031124 19 K - Nizandžić Hamdija i dr.
27.03.2020 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 034304 20 K - Keskin Admir
30.03.2020 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
30.03.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031657 19 K - Kovačević Branko i dr.
31.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved