Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.10.2021 3 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 032546 20 K - Hrvatović Alen i dr.
25.10.2021 8 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 040373 21 K - Kolobarić Josip
01.11.2021 1 Odjel III 10:00 - 11:00 S1 3 K 040795 21 Eks - Mrđa Sergej
02.11.2021 8 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 040373 21 K - Kolobarić Josip
09.11.2021 3 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 040373 21 K - Kolobarić Josip
11.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 040400 21 K - Hamzabegović Sena
11.11.2021 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034410 20 K - Hadžiahmetović Almir i dr.
18.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 040400 21 K - Hamzabegović Sena
18.11.2021 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 041480 21 K - Vićanović Dražen i dr.
23.11.2021 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 040373 21 K - Kolobarić Josip
25.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 040832 21 K - Mutap Zijad i dr.
30.11.2021 8 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 040373 21 K - Kolobarić Josip
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved