Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.02.2020 5 Odjel II 12:56 - 13:04 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
20.02.2020 7 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 031645 19 K - Kalem Muamer
20.02.2020 8 Odjel II 08:30 - 10:30 S1 2 K 034645 20 K - Hadžiavdić Mustafa i dr.
20.02.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
24.02.2020 1 Odjel III 09:30 - 11:00 S1 3 K 031645 19 K - Kalem Muamer
24.02.2020 1 Odjel III 11:30 - 12:30 S1 3 K 033639 19 K - Mahić Sebhudin
26.02.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
03.03.2020 5 Odjel II 11:30 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
04.03.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
05.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
10.03.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
11.03.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
17.03.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
18.03.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
19.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
24.03.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
25.03.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
26.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 033903 19 K - Avramović Danijel i dr.
31.03.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved