Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.09.2020 8 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
05.10.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
05.10.2020 8 Odjel III 13:30 - 14:30 S1 3 K 036103 20 K - Simić Jovo
07.10.2020 6 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 034410 20 K - Hadžiahmetović Almir i dr.
19.10.2020 3 Odjel II 09:30 - 12:00 S1 2 K 031368 19 K - Selman Husejin i dr.
20.10.2020 7 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
21.10.2020 6 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 034410 20 K - Hadžiahmetović Almir i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved