Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033305 19 P - Palangetić Bojan
26.02.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027863 18 P - Teletović Senada i dr.
26.02.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032155 19 P - Šavija Miloš
03.03.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 032182 19 P - Mehmedović Alija
03.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:30 S1 3 P 032462 19 P - Kešelj Tihan
03.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 033164 19 P - Džaferagić Alen
03.03.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 032965 19 P - Džanko Mirsad
04.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033280 19 P - Šehić Enes
04.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032799 19 P - Lovrić Irina
05.03.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 031941 19 P - Džafić Nermin
05.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 031140 18 P - Stanković Vidoje
05.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 032869 19 P - Bošnjak Vinko
05.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 033859 19 P - Delić Volaš Aida i dr.
09.03.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 032213 19 P - Dragičević Dragica
10.03.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033643 19 P - Dizdarević Senad i dr.
10.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:30 S1 3 P 031769 19 P - Bogdanović Radomir
10.03.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 032497 19 P - Tošić Radivoje
11.03.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 033245 19 P - LAKI LINE DOO
11.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033279 19 P - Hodžić Hidajeta
11.03.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 033331 19 P P - Halilagić Nermin
11.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 034151 19 P P - Cvetković Dražen
11.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 034042 19 P - Somun Asmir
11.03.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 032522 19 P - Smailagić Čamdžić Amela
12.03.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034028 19 P - Žepinić Slađan
12.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 033961 19 P - Matešić Ivan
12.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 033806 19 P - Šabović Rasim
12.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 030854 18 P - Jeličić Krsta
12.03.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 034417 19 P - Miletić Igor
13.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 032225 19 P - Tomić Bojo
17.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031566 19 P - HOKEJAŠKI KLUB "BOSNA"
17.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 030374 18 P - Ćeleš Salko
18.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 031843 19 P - Ganić Danijel
18.03.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 033448 19 P - Hadžić Akif
24.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:15 S1 3 P 033384 19 P - Kajganić Milanko
25.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 031334 18 P - Vukučević Vanja
25.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 033505 19 P - Đurđević Zorica
25.03.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 033808 19 P - Vasilj Željko
25.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 033810 19 P - Marić Mario
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 032730 19 P - Knežević Mladen
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 032552 19 P - Stanarević Kristina
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032577 19 P - Tanasić Dušan
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 032586 19 P - Tanasić Vladimir
31.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:30 S1 3 P 031670 19 P - Bitanga Satko
31.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032804 19 P - Marinković Trivo i dr.
01.04.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033458 19 P - Karić Selvedin
01.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 028840 18 P - Kečo Emina
01.04.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 033342 19 P - Šarenac Srđan
02.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 032745 19 P - Bašić Rabija i dr.
07.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 032060 19 P P - Sinanović Alija
07.04.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 033059 19 P - Burnazović Damir
07.04.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 025279 17 P - LILY MAAS TRADE COMPANY
08.04.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 031832 19 P - Kovač Rade
08.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 033822 19 P - Kreštalica Safija i dr.
08.04.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 033229 19 P - Dronjić Ivica
09.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033998 19 P - Raič Jadranko i dr.
09.04.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 025583 20 P - Aleksić Blagica
09.04.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 028020 19 P - Knežević Velimir
21.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031390 18 P - Unis Promet d.o.o Sarajevo
21.04.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:45 S1 3 P 032428 19 P - Bevanda Verislav
21.04.2020 1 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:30 S1 3 P 032425 19 P - Šunjić Marijan
21.04.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
22.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033912 19 P - Halilović Namir
22.04.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 032780 19 P - Vidović Željko
28.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:30 S1 3 P 031807 19 P - Smailagić Edin
28.04.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 029448 18 P - Jovanović Janko
29.04.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 027853 18 P - GRIJANJEINVEST DOO
29.04.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 033213 19 P - Ibričić Adem
29.04.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 032132 19 P - Begović Medina
30.04.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028896 18 P - DIVEL DOO
05.05.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 031496 19 P - Glavaš Suzana
06.05.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 Mal 033916 19 Mal - Hodžić Nedžad
06.05.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 Mal 032208 19 Mal - Pandžić Senad
12.05.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 Mal 032945 19 Mal - Runjevac Rato
12.05.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 032514 19 P - Ajanović Hajrudin i dr.
13.05.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 033195 19 P - Mačković Lidija
14.05.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:00 S1 3 P 033250 19 P - Šerbula Marija i dr.
19.05.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 034281 19 P - Alić Almir
19.05.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 P 033516 19 P - Grujičić Milan
19.05.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 033987 19 P - Ćoralić Elvis
20.05.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved