Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.10.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 Mal 038769 20 Mal - Furtula Blaško
25.10.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 039397 20 P - Lučić Slaviša i dr.
25.10.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 039488 21 P - Mijović Vedrana i dr.
25.10.2021 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 039422 21 Mal - Kundert Božidar
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 037071 20 P P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 036883 20 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 036875 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 036874 20 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:00 S1 3 P 036877 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:15 S1 3 P 036876 20 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 11:15 - 11:30 S1 3 P 036885 20 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 11:45 S1 3 P 038717 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:00 S1 3 P 036884 20 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:15 S1 3 P 038715 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 12:15 - 12:30 S1 3 P 038713 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 12:45 S1 3 P 039042 20 P P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 12:45 - 13:00 S1 3 P 039834 21 P - MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH - V.R. AUTO DOO BRČKO i dr.
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:15 S1 3 P 040004 21 P - BH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
26.10.2021 1 Upravno odjeljenje 13:15 - 15:00 S1 3 P 038706 20 P - Čorbić Munib
27.10.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 040034 21 P - Peškir Dalibor
27.10.2021 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 040317 21 P - Milinković Jovica
27.10.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 040067 21 P P - Vlajinić Ljubomir
27.10.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 036853 20 P - Avdispahić Jusuf
28.10.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
28.10.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 040186 21 P - Ivić Ivan
28.10.2021 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:15 S1 3 P 040197 21 P - Bosiljčić Gordana
28.10.2021 1 Upravno odjeljenje 13:15 - 15:30 S1 3 P 037042 20 P - SETA INŽENJERING DOO ZAVIDOVIĆI
29.10.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:30 S1 3 P 036830 20 P - Bojić Žana
02.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
02.11.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 034508 20 P - ENERGOINVEST SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM DD
03.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 040157 21 P - Popović Sreto
03.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 040117 21 P - Hodžić Adis
03.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 040091 21 P - Sadiković Vehid
03.11.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 035139 20 P - Končar Drago
04.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 039920 21 P - Ganić Danijal
04.11.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 033250 19 P - Šerbula Marija i dr.
09.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:30 S1 3 P 036492 20 P - BH MINISTARSTVO ODBRANE
09.11.2021 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 040108 21 P - Čuzić Tomislav
10.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 040306 21 P - Arapović Senad
10.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 035313 20 P - Mešić Erna i dr.
10.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 035316 20 P - Tadić Goran i dr.
10.11.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 039987 21 P - Nizandžić Hamdija
10.11.2021 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 040050 21 P - Kani Kadir
11.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 037960 20 P - Tasić Mirko
11.11.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 14:00 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
11.11.2021 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:30 S1 3 P 037456 20 P - Pilipović Srđan
16.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:30 S1 3 P 039416 21 P - ENERGOINVEST SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM DD
16.11.2021 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 040272 21 P - Nukić Merdana
16.11.2021 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 034915 20 P - Krsmanović Milenko
17.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 039779 21 P - Cvitanović Ivan i dr.
17.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 039608 21 P - Nukić Šekib
17.11.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 033467 21 P - Husić Zijad
17.11.2021 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 039595 21 P - Halilčević Kasim i dr.
17.11.2021 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 13:45 S1 3 P 040760 21 P - Vasilj Željko
17.11.2021 1 Upravno odjeljenje 13:45 - 14:45 S1 3 P 039595 21 P - Halilčević Kasim i dr.
23.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 040456 21 P - Mihić Zdravko
23.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 040493 21 P - Šogolj Rasim
23.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 040305 21 P - Ćorić Dinko
23.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:00 S1 3 P 040399 21 P - Tomić Predrag
23.11.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:30 S1 3 P 039351 20 P - Kikić Rajo
23.11.2021 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 040047 21 P - Alić Rahman
24.11.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 Mal 040130 21 Mal - Mujanović Belma
24.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 040444 21 P - Nešković Ozrenka
24.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:45 S1 3 P 039324 21 P - Vukajlović Bojana
24.11.2021 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:45 S1 3 P 040155 21 P - Selimović Muris
24.11.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 039371 20 P - Drljača Nikola i dr.
02.12.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 036758 20 P - Avdić Avdo
07.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 033822 19 P - Kreštalica Safija i dr.
07.12.2021 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 039216 20 P - Zlomislić Nataša i dr
08.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033467 21 P - Husić Zijad
08.12.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 040285 21 P - Mešić Emir
08.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 Mal 040375 21 Mal - Podžić Kemal
09.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 030432 18 P - CROLIM DOO
09.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:15 S1 3 P 039868 21 P - Jezdić Zlatan
09.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:15 - 12:30 S1 3 P 039235 20 P - Čurt Adil
09.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 035571 20 P - Habul Samra
14.12.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039109 20 P - Đorđić Marijela
14.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 040538 21 P - Husika Đenan
14.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 Mal 036203 21 Mal - Pijetlović Denis
14.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:00 S1 3 P 039983 21 P - Subašić Goran
14.12.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 040038 21 P - SISTEM ECOLOGICA DOO
14.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 040715 21 P - Kostić Milan
15.12.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 031941 19 P - Džafić Nermin
15.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 040379 21 P - Kojić Neđo
15.12.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 040546 21 P - Drnda Adis
15.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 039960 21 P - Huremović Ismeta i dr.
15.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 039786 21 P - Telebak Ljiljana i dr.
16.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 040662 21 P - Huseinagić Dževad
16.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 040492 21 P - Rizvić Aljo
16.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 040435 21 P - Pranjga Semir
16.12.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 039690 21 P - Štrbac Tomislav
16.12.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:00 S1 3 P 036758 20 P - Avdić Avdo
20.12.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 039052 20 P - Biuk Eldina
20.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 038759 20 P - Šahurić Arnel
20.12.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 036555 20 P - Kajganić Milanko
20.12.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 036784 20 P - Novaković Mirko
21.12.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 040022 21 P - Trivičević Radivoje
21.12.2021 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 11:00 S1 3 P 035914 20 P - Spasojević Marko
05.01.2022 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 040152 21 P - Ferjan Igor i dr.
05.01.2022 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 040484 21 P - Miletić Azra
11.01.2022 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:45 S1 3 P 039550 21 P - Crnić - Babić Dara
11.01.2022 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 040778 21 P - Dedić Senad
12.01.2022 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 030854 18 P - Jeličić Krsta
12.01.2022 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 040499 21 P - Zeba Edhem
12.01.2022 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 040533 21 P - Mešić Angijad
13.01.2022 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 040834 21 P - Bektić Zijad
17.01.2022 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:00 S1 3 P 039678 21 P - Krnjić Behaija i dr.
18.01.2022 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 017992 15 P - Pilav Amir
18.01.2022 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 040574 21 P - Gluhović Boriša
18.01.2022 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 040597 21 P - Hodžić Arnes
18.01.2022 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 040576 21 P - Džebo Nevenko
18.01.2022 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 040509 21 P - Marjanović Dragomir
19.01.2022 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 039352 20 P - Pudar Dejan
19.01.2022 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 036152 20 P - Pudar Dejan
19.01.2022 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 036827 20 P - Tokić Josip i dr.
25.01.2022 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 Mal 039782 21 Mal - Adžagić Azra
25.01.2022 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 039880 21 P - Paspalj Bojan
26.01.2022 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:30 S1 3 P 039766 21 P - Pašić Mirza
02.02.2022 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 033229 19 P - Dronjić Ivica
08.02.2022 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 037463 20 P - Vlajić Jovan
08.02.2022 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 036189 20 P - H.P."GIK 1.MAJ"
09.02.2022 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 036205 20 P - Bećirović Omer
10.02.2022 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 031390 21 P - Unis Promet d.o.o Sarajevo
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved