Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 Mal 034910 20 Mal - Repeša Matea
24.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 035342 20 P - Matović Tanja
24.09.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036543 20 P - Kojić Aleksandar
24.09.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 036538 20 P - Bera Zoran
28.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 036156 20 P - Hasanspahić Ćazim
28.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 035285 20 P - Nuspahić Adis
28.09.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 035519 20 P - Galić Mirko
28.09.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 035767 20 P - Karović Adnan
28.09.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 034592 20 P - Pašić Maida
29.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 031941 19 P - Džafić Nermin
29.09.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 031670 19 P - Bitanga Satko
30.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 034438 19 P - Vladičić Saša
30.09.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 034305 19 P - Tomić Zdenka
30.09.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 033213 19 P - Ibričić Adem
01.10.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027863 18 P - Teletović Senada i dr.
01.10.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 033305 19 P - Palangetić Bojan
19.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 032799 19 P - Lovrić Irina
20.10.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 035012 20 P - Šakota Mirjana i dr.
20.10.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 P 034332 19 P - Farkić Boris
21.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 035627 20 P - Habul Jasmina
21.10.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 032804 19 P - Marinković Trivo i dr.
22.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 033342 19 P - Šarenac Srđan
22.10.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035139 20 P - Končar Drago
22.10.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 Mal 034954 20 Mal - Škorić Miroslav
27.10.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 035965 20 P - Omerović Dika i dr.
27.10.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 16:00 S1 3 P 034224 19 P - Beriša Sulejman i dr.
28.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034928 20 P - Behaderović Asim
28.10.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:30 S1 3 P 033912 19 P - Halilović Namir
29.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035344 20 P - Sirćo Najda i dr.
29.10.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 031140 18 P - Stanković Vidoje
03.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 034402 19 P - Mitrović Radivoje
03.11.2020 1 Upravno odjeljenje 14:30 - 16:00 S1 3 P 035282 20 P - Đorđić Marijela
04.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 031807 19 P - Smailagić Eldin
04.11.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 Mal 034638 20 Mal - Baotić Marko
05.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 031566 19 P - HOKEJAŠKI KLUB "BOSNA"
05.11.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 033941 19 P - Jovanović Njegoš
10.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034187 19 P - Hodžić Adis
10.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032060 19 P P - Sinanović Alija
10.11.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 034595 20 P - Suljendić Ismet
11.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034616 20 P - Skakavac Aleksandra
11.11.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 035104 20 P - Muratbegović Edin i dr.
11.11.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 034585 20 P - Marković Miroslav
11.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 Mal 032945 19 Mal - Runjevac Rato
12.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 035235 20 P - Fejzić Ibrahim
12.11.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 036362 20 P - Vujinović Slobodan
12.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 035544 20 P - Terzić Vlado
12.11.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 Mal 033916 19 Mal - Hodžić Nedžad
17.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 035542 20 P - Dejanović Milomir
17.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 035237 20 P - Bajraktarević Edin
17.11.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 035226 20 P - Bilić Juro
18.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 028896 18 P - DIVEL DOO
18.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034508 20 P - ENERGOINVEST SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM DD
18.11.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036127 20 P - Smajlović Imamović Jasmina i dr.
19.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034915 20 P - Krsmanović Milenko
19.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034960 20 P - Karačić Adisa i dr.
19.11.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 035098 20 P - Marušić Seid i dr.
19.11.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 035233 20 P - Habul Gorana i dr.
24.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 025279 17 P - LILY MAAS TRADE COMPANY
24.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028020 19 P - Knežević Velimir
24.11.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036362 20 P - Lazarević Mirjana i dr.
24.11.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 036570 20 P - Džanko Mirsad
26.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 031496 19 P - Glavaš Suzana
26.11.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 16:00 S1 3 P 034999 20 P - Novaković Tihomir
01.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 036388 20 P - Kreševljak Jasmin
01.12.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 036568 20 P - Džinić Senad
01.12.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:15 S1 3 P 036472 20 P - Knežević Darko
01.12.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 13:45 S1 3 P 036540 20 P - Budić Slobodan
01.12.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:15 S1 3 P 036477 20 P - Marjanović Davor
02.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 033245 19 P - LAKI LINE DOO
03.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035318 20 P - Mešanović Enver i dr.
03.12.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 035316 20 P - Tadić Goran i dr.
03.12.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 035463 20 P - Ibrahimović Ramo
03.12.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 035313 20 P - Mešić Erna i dr.
08.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036376 20 P - Šimić Vesna
08.12.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028840 18 P - Kečo Emina
08.12.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 025583 20 P - Aleksić Blagica
09.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036152 20 P - Pudar Dejan
09.12.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 034240 19 P - Marinović Radenko
10.12.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 035058 20 P - Sinanović Sanjin
10.12.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 034664 20 P - Kobas Dražen
15.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035440 20 P - Kurtović Aldin
15.12.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 035571 20 P - Habul Samra
15.12.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 034864 20 P - Memić Mirsad
16.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 036076 20 P - Akeljić Mirza
16.12.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 032208 19 Mal - Pandžić Senad
16.12.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031832 19 P - Kovač Rade
17.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 034879 20 P - Mehmedović Šemsudin
17.12.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
22.12.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 001274 17 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
23.12.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 032577 19 P - Tanasić Dušan
23.12.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 032586 19 P - Tanasić Vladimir
23.12.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 033987 19 P - Ćoralić Elvis
05.01.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 036315 20 P - Mujanović Hajrudin i dr.
05.01.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 036327 20 P - Jaganjac Amar i dr.
12.01.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:30 S1 3 P 032780 19 P - Vidović Željko
13.01.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 033822 19 P - Kreštalica Safija i dr.
13.01.2021 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036492 20 P - BH MINISTARSTVO ODBRANE
14.01.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 036360 20 P - Čankušić Čamo Sabina i dr.
14.01.2021 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033229 19 P - Dronjić Ivica
19.01.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 031390 18 P - Unis Promet d.o.o Sarajevo
19.01.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:00 S1 3 P 033998 19 P - Raič Jadranko i dr.
20.01.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 035914 20 P - Spasojević Marko
20.01.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 035626 20 P - Božičković Novak
20.01.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 035041 20 P - Buljubašić Amela
21.01.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036189 20 P - H.P."GIK 1.MAJ"
26.01.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 030854 18 P - Jeličić Krsta
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved