Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Pašić Mediha

Pašić Mediha  rođena je 1953. godine u Gacku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu, gdje je diplomirala na  Pravnom  fakultetu  1977. godine.  Pravosudni  ispit  položila je 1994. godine.  Zaposlena od 1978. do 1995. godine, u okviru korporacije  UNIS-Sarajevo, obavljala je   sve vrste pravnih poslova, uglavnom na rukovodećim mjestima, sa posljednjom funkcijom  direktora Sektora za kadrovske poslove u okviru RO UNIS COMERC Sarajevo. Od  1995. do 1996.  godine zaposlena je u Kantonalnom sudu u Sarajevu na mjestu stručnog saradnika.  Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu imenovana je1996. godine, koju dužnost  je obavljala do 2013. godine. Dana, 12.12.2012. godine  imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine, koju dužnost je počela obavljati 01.02.2013. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
01.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 033743 19 Kri - Koroman Malko
08.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 033743 19 Kri - Koroman Malko
10.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 039203 21 Kri - Novović Spomenko i dr.
15.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 033743 19 Kri - Koroman Malko
17.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 039203 21 Kri - Novović Spomenko i dr.
22.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 033743 19 Kri - Koroman Malko
24.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 039203 21 Kri - Novović Spomenko i dr.
29.11.2021 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 033743 19 Kri - Koroman Malko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved