Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Orašanin Branimir

Sudija Branimir Orašanin , rođen je u Sarajevu 1959. godine. Pravni fakultet je završio 1982. godine. Pripravnički staž obavio je u Upravnom sudu SR BiH 1984. i 1985. godine, a nakon položenog pravosudnog ispita obavljao je poslove stručnog saradnika u Opštinskom sudu II u Sarajevu. Za sudiju istog suda imenovan je 1986. godine, nakon čega je 2003. godine imenovan za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo.  U oktobru 2007. godine odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovan  je za sudiju Suda BiH.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved