Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Morait Branko

Branko Morait rođen je u Banja Luci 1950. godine. Pravni fakultet je završio u Sarajevu a prvo zaposlenje je zasnovao u privredi. Nakon osnivanja Pravnog fakulteta u Banja Luci započeo je univerzitetsku karijeru. Magistrirao je 1980. godine, doktorirao 1985. godine iz obalsti građansko-pravnih nauka nakon čega je promovisan u doktora pravnih nauka. Na Univerzitetu u Banja Luci je redovan profesor i predaje obligaciono i porodično pravo. Autor je deset knjiga i preko 100 naučnih i stručnih radova. Član je Odbora za pravne nauke ANUBiH. Jedan je od prvih sedam sudija  Suda Bosne i Hercegovine na kojem je obavljao dužnost sudije Apelacionog  odjeljenja do 8. marta. 2005. godine. Ponovo je izabran i stupio na dužnost sudije Suda Bosne i Hercegovine 1. marta 2006.godine. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

2020. godine imenovan za dodatnog sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved