Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.02.2020 2 Upravno odjeljenje 09:26 - 09:29 S1 3 P 033635 19 P - Nuspahić Adis
19.02.2020 2 Upravno odjeljenje 09:31 - 10:47 S1 3 Mals 033517 19 Mals - HELAX DOO
20.02.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033024 19 P - Zaimović Lejla
20.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034123 19 P - Fazlagić Muamer
20.02.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 033945 19 P - Pranjga Semir
20.02.2020 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 033988 19 P - Hadrović Edin
24.02.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033868 19 P - Ferhatbegović Bahrudin
24.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033846 19 P - Soldat Darko i dr.
25.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033479 19 P - Lovrić Irina
25.02.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 033964 19 P - Šačić Emir
26.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 Mal 033345 19 Mal - Biuk Eldina
03.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 033354 19 P - Jakubović Mehdin
04.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034055 19 P - Kolobarić Josip
05.03.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028798 18 P - BROKERS TEAM BROKERSKO DRUŠTVO U OSIGURANJU D.O.O. BHANSA
05.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034178 19 P - Korlatović Žaneta
09.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:10 - 09:30 S1 3 P 034252 19 P - Gučić Beroš Matea i dr.
09.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 034248 19 P - Šahurić Arnel i dr.
09.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 034335 19 P - Lučić Slaviša i dr.
09.03.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 034353 19 P - Gluhović Dragoslav
10.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034027 19 P - Ćosić Agan
10.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032524 19 P - Košpo Edin
11.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032068 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
12.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033220 19 P P - RS MINISTARSTVO FINANSIJA
16.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:20 - 09:30 S1 3 P 034416 19 P - Lulić Njegoš
16.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 034418 19 P - Dimić Gordan
16.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 034464 19 P - Mehmedović Avdo
16.03.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 Mal 034038 19 Mal - Busnov Selman
17.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:50 S1 3 P 034453 19 P - Mandić Violeta
17.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:50 - 10:30 S1 3 P 034615 20 P - Krnjić Behaija i dr.
17.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034230 19 P - Kudić Miodrag
18.03.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 033508 19 P - DRUŠTVO AUTOPREVOZ BUS DOO
19.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032509 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
23.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032493 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
24.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032347 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
25.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034188 19 P - Jeremić Tihomir
25.03.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032933 19 P - Zeko Josip
26.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:30 S1 3 P 032580 19 P - Jović Mićo
30.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:10 - 12:00 S1 3 Mal 033699 19 Mal - Gogić Osman
30.03.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 033857 19 P - Kutleša Josip
31.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034321 19 P - Kojić Radomir i dr.
31.03.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 16:00 S1 3 P 032879 19 P - Rosić Dušan
01.04.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034390 19 P - Fišo Melisa
01.04.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 034347 19 P - Perc Snežana
02.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:30 S1 3 P 033686 19 P - SECTOR ADS DOO
06.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 031072 18 P - Palikuća Desimir
07.04.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034869 20 P - Elektroprenos BiH
08.04.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034458 19 P - Halilčević Kasim
09.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034593 20 P - Suljendić Ismet
15.04.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
16.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034411 19 P - Lužajić Zubak Maja
21.04.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 034494 20 P - MEPROMEX DOO
22.04.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 034035 19 P - Dautbašić Bakir
23.04.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
27.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 026592 17 P - Mikić Siniša
29.04.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 014169 19 P - Turkić Nedeljko
30.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 032041 19 P - Kulenović Nedim
11.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
12.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034377 19 P - Ibrahimović Zikreta
13.05.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 034025 19 P - Đogić Semir
18.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
26.05.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 033518 19 P P - Halilović Ramiz
08.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 032556 19 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
09.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 032556 19 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
10.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 032556 19 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
07.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
08.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
09.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved