Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035454 20 P - Halilović Bejto
24.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 033508 19 P - DRUŠTVO AUTOPREVOZ BUS DOO
28.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034770 20 P - Velić Fuad
28.09.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 035819 20 P - Ivanković Lijanović Savo
29.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 Mal 035343 20 Mal - Forto Emir
29.09.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 035227 20 P P - Kazaferović Derviš
29.09.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 034178 19 P - Korlatović Žaneta
30.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 036585 20 P - Telebak Ljiljana i dr.
30.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:15 S1 3 P 036615 20 P - Tomić Predrag
30.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035438 20 P - Rosić Dušan
30.09.2020 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 035145 20 P - Batinić Miloš i dr.
01.10.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 032347 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
01.10.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 032068 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
05.10.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 036155 20 P - Halilagić Nermin
05.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 035094 20 P - Dikić Zdravko
06.10.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036004 20 P - Kudumović Neira
06.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033220 19 P P - RS MINISTARSTVO FINANSIJA
06.10.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 035137 20 P - GRANT THORNTON D.O.O. BANJA LUKA
07.10.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 Mal 035228 20 Mal - Kapidžija Emela
08.10.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 034914 20 P - KASA D.O.O Kiseljak
08.10.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032815 19 P - Cvitanović Ivan i dr.
12.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 036359 20 P - Savić Tihomir
12.10.2020 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 034869 20 P - Elektroprenos BiH
13.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 032524 19 P - Košpo Edin
14.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 034494 20 P - MEPROMEX DOO
15.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 034321 19 P - Kojić Radomir i dr.
19.10.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 035543 20 P - Jovanić Siniša
19.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 036196 20 P - Lijanović Ivanković Jerko
19.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 P 034917 20 P - Šahman Bilsena
20.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 036022 20 P - Isić Alen
20.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 033479 19 P - Lovrić Irina
21.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 035018 20 P - Vlasenko Rade
22.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 034390 19 P - Fišo Melis
26.10.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 036677 20 P - Misirača Lokmić Jadranka
26.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 036439 20 P - Jovičić Mladen
27.10.2020 2 Upravno odjeljenje 09:15 - 11:00 S1 3 Mals 033517 19 Mals - HELAX DOO
27.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
28.10.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 034025 19 P - Đogić Semir
29.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 035236 20 P - Abdić Eniz
02.11.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 036229 20 P - Tomić Zdenka i dr.
02.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035967 20 P - Kolobarić Ankica
02.11.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 036425 20 P - Mikić Stjepan
03.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 034586 20 P - Vanjskotrgovinska komora BIH
04.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034377 19 P - Ibrahimović Zikreta
04.11.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 035920 20 P - Petrić Branko
05.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:30 S1 3 P 033945 19 P - Pranjga Semir
09.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 036539 20 P - Đurđić Nebojša
09.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 036541 20 P - Šutilović Aleksandar
09.11.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 036476 20 P - Medić Dejan
09.11.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 036473 20 P - Kovačević Željko
09.11.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 036478 20 P - Mehmedić Nufret
09.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 030721 18 P - Buhovac Renato
09.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 036569 20 P - Ferhatbegović Bahrudin
10.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 033964 19 P - Šačić Emir
11.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035312 20 P - Helja Aldijana i dr.
11.11.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 035314 20 P - Baraković Vernas i dr.
11.11.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 035317 20 P - Bektić Albina i dr.
12.11.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 16:00 S1 3 Mal 034609 20 Mal - Kovačević Amir
16.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 035234 20 P - Jarić Dragan
17.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 036341 20 P - Rajak - Čolaković Alisa i dr
17.11.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 036166 20 P - Odobašić Izet
18.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035330 20 P P - Softić Kemal
19.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 036545 20 P - Brdar Slobodan
19.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:15 S1 3 P 036387 20 P - Karić Selvedin
19.11.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 036619 20 P - Kovač Predrag
23.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 035492 20 P - Čukurija Mirsad
24.11.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 031974 20 P - UDRUGA FILMSKIH RADNIKA U BIH
26.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036363 20 P - Ćoralić Elvis
26.11.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 036123 20 P - Palikuća Desmir
30.11.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036281 20 P - Lojo Amela
30.11.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 036471 20 P - Marković Čedomir
01.12.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035570 20 P - Pašanbegović Semir
03.12.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:30 S1 3 Mal 034956 20 Mal - Jovanović Branko
07.12.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 035572 20 P - Gutić Radenko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved