Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.10.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 036912 20 P - Nuhbegović Samir
20.10.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 036281 20 P - Lojo Amela
20.10.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 038740 20 P - Husanović Edin
21.10.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 040537 21 P - Hadžić Abaz Vildana
21.10.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:15 S1 3 P 037459 20 P - Gavrić Bojan
21.10.2021 2 Upravno odjeljenje 12:15 - 14:00 S1 3 P 037467 20 P - Vlajić Dragica
25.10.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 040769 21 P - Marušić Seid i dr. BiH
25.10.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:30 S1 3 P 038655 20 P - Hodzić Indir
26.10.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 040438 21 P - Čančar Zekredin
26.10.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 040496 21 P - Slišković Jozo
27.10.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 039578 21 P - PLANTS GLOBAL INC BIH DOO
28.10.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 036814 21 P - SANITACIJA D.D SARAJEVO
28.10.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 Mals 039856 21 Mals - "SAJIĆ" A.D. BANJA LUKA
01.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:15 - 11:00 S1 3 P 039919 21 P - Mujanović Alija i dr.
01.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 040532 21 P - Ljubunčić Haris
01.11.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 036899 20 P - Nuković Mirsad
02.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 039952 21 P - Đulić Najda
02.11.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 040777 21 P - Aljukić Amir
03.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 040528 21 P - Žuža Vladislav
03.11.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 040505 21 P - Verislav Bevanda
04.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 040279 21 P - Kovačević Petar
04.11.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 039462 21 P - Ilić Radislav
08.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:45 S1 3 P 040393 21 P - Bogunić Predrag
08.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:45 - 12:00 S1 3 P 039043 20 P - Gašić Ilinko
08.11.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 040192 21 P - Imamović Faik
09.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 039922 21 P - Kovač Rade
09.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 14:30 S1 3 P 036770 20 P - Jevtić Dušanka
10.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 040614 21 P - Hatibović Edin i dr.
10.11.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 040094 21 P - Granzov Dragan
11.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 040376 21 P - Husović Lejla
11.11.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 040541 21 P - Spasojević Duško
15.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
15.11.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 040796 21 P - Tihić Vahida
16.11.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 038924 20 P - Ademović Elvir
17.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:10 - 10:00 S1 3 P 038654 20 P - Omerbašić Anel
17.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 039571 21 P - Vasić Radomir
18.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 040515 21 P - Hasanbegović Denis
18.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 040648 21 P - Gligorić Nikica
22.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:45 S1 3 P 040110 21 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
22.11.2021 2 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:30 S1 3 P 036745 20 P - MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH
22.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:15 S1 3 P 036873 20 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA - V.R. AUTO D.O.O. BRČKO i dr.
22.11.2021 2 Upravno odjeljenje 12:15 - 13:00 S1 3 P 038712 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
22.11.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 038714 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
22.11.2021 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 038718 20 P P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
23.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 040133 21 P - Poljak Amira
23.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 040525 21 P - Ajanović Aida
24.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 041014 21 P - Radončić Fahrudin
24.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 040534 21 P - Lokmić Jasmin
24.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 15:30 S1 3 P 034377 19 P - Ibrahimović Zikreta
29.11.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 031974 20 P - UDRUGA FILMSKIH RADNIKA U BIH
30.11.2021 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 13:00 S1 3 P 035051 20 P - ALPEN-MIT DOO
01.12.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 040598 21 P - Zukić Munever Ministarstvo odbrane BiH
01.12.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 040700 21 P - Jović Vladan BiH
02.12.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 040198 21 P - Redžo Dženan
06.12.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 040955 21 P - Rodić Rade
06.12.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 040043 21 P - Vukajlović Dragan i dr.
07.12.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 038899 20 P - Bahilj Danijela i dr.
07.12.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 040165 21 P - Mrđa Ranko
08.12.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 Mal 039979 21 Mal - Krešić Matej
08.12.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 040835 21 P - Pajić Zdravko Ministarstvo sigurnosti BiH
09.12.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 040099 21 P - Beširević Ahmed UIO BiH
09.12.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 040676 21 P - Macić Alen Vijeće ministara BiH
13.12.2021 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:30 S1 3 Mal 039904 21 Mal - Milanović Darko
14.12.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 040635 21 P - Jovović Davor Ministarstvo sigurnosti BiH
14.12.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 040908 21 P - Adda Promet d.o.o. Velika Kladuša
15.12.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 040409 21 P - Sinanović Sanjin
15.12.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 Mal 040093 21 Mal - Trumić Sadina
16.12.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039962 21 P - Mitrović Dragan
16.12.2021 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 035314 20 P - Baraković Vernas i dr.
16.12.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 035317 20 P - Bektić Albina i dr.
16.12.2021 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 035312 20 P - Helja Aldijana i dr.
20.12.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 040028 21 P - Debelnogić Milan i dr.
20.12.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 038741 20 P - Dervišević Nazif
21.12.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 039599 21 P - Čeljo Benjamin
22.12.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 039599 21 P - Čeljo Benjamin
23.12.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 041100 21 P - Mašić Nedžma
23.12.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 040723 21 P - HIDRO SPLET DOO LAKTAŠI
23.12.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 033964 21 P - Šačić Emir
26.01.2022 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 040575 21 P - Jovanović Siniša
27.01.2022 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 040936 21 P - Mujkić Lejla
27.01.2022 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 039276 20 P - Interming d.o.o.
31.01.2022 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:00 S1 3 P 039988 21 P P - Zećirović Džemail
31.01.2022 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 040182 21 P - Indos d.o.o
01.02.2022 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 14:30 S1 3 P 039781 21 P - Malešić Sandra
02.02.2022 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:30 S1 3 P 039781 21 P - Malešić Sandra
03.02.2022 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 040677 21 P - Grubišić Ljubo
03.02.2022 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 040826 21 P - Savić Bjelotomić Dragana
08.02.2022 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 040711 21 P P - Imširović Rifat
08.02.2022 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 038574 20 P - Salihić Mirsad
09.02.2022 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 040949 21 P - Hurić Ešef
09.02.2022 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 041052 21 P - Jokanović Milan
17.02.2022 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 040943 21 P - Markotić Mirko i dr.
24.02.2022 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:30 S1 3 P 039878 21 P - Kadić Zijad
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved