Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Merja Helen Halme-Korhonen - Finska

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine od jula 2006. do decembra 2008. godine.

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved