Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Marenić Željka

Rođena 1961. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1984. godine. Pripravnički staž je obavila na Osnovnom sudu I Sarajevo, nakon čega je položila pravosudni ispit 1990. godine. Poslove zastupanja obavljala je u preduzeću “Bosnaputevi” Sarajevo do 1992. godine. Za predsjednika Suda za prekršaje Ilidža izabrana je 1996. godine, koju funkciju je obavljala do 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu, gdje radi do 2004. godine. Nakon toga radi kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu do marta 2006. godine, kada prelazi na poslove pravnog savjetnika i rukovodioca Pravnog odjeljenja Ureda Registrara Suda BiH. Za sudiju Suda BiH imenovana je 30.10.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.12.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
02.11.2021 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 034450 20 Kri - Trišić Milan
09.11.2021 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 040503 21 Kri - Macura Rade
11.11.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 034450 20 Kri - Trišić Milan
16.11.2021 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 040503 21 Kri - Macura Rade
18.11.2021 6 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 034450 20 Kri - Trišić Milan
23.11.2021 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 040503 21 Kri - Macura Rade
30.11.2021 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 040503 21 Kri - Macura Rade
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved