Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Mašović Hasija

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

 

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.02.2020 9 Odjel III 14:00 - 16:00 S1 3 K 033556 20 K - Rajković Danel
24.02.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
24.02.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 032535 19 K - Karamehmedović Haris i dr.
27.02.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
02.03.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
04.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
05.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
09.03.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
11.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
12.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
16.03.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
16.03.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 032535 19 K - Karamehmedović Haris i dr.
18.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
19.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
23.03.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
25.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
26.03.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
30.03.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved