Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Mašović Hasija

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

 

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
21.09.2020 8 Odjel II 09:00 - 13:30 S1 2 K 033902 20 K - Milošević Vinko
23.09.2020 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 035071 20 K - Houshang Ebrahimi
24.09.2020 7 Odjel III 09:00 - 11:00 S1 3 K 035266 20 K - Šakanović Mersad
25.09.2020 3 Odjel III 10:00 - 11:00 S1 3 K 031880 20 K - Dizdarević Ejub
05.10.2020 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
05.10.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 033902 20 K - Milošević Vinko
06.10.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
15.10.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 035071 20 K - Houshang Ebrahimi
19.10.2020 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.
19.10.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 033902 20 K - Milošević Vinko
20.10.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
22.10.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:30 S1 2 K 026470 20 K - Tomić Vitomir i dr.
29.10.2020 3 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 035071 20 K - Houshang Ebrahimi
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved