Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Maksumić Šaban

Šaban Maksumić je rođen 1960. godine u Gradskoj, općina Ljubuški. Pravni fakultet je završio 1982. godine u Sarajevu, a pravosudni ispit je položio 1986. godine.  Poslove stručnog saradnika je obavljao u Osnovnom sudu II u Sarajevu i u Višem sudu u Sarajevu. Godine 1992.  izabran je za sudiju u Okružni vojni sud u Sarajevu, nakon čega je 1996. godine imenovan za sudiju Višeg suda u Sarajevu. Na Kantonalnom sudu u Sarajevu radio je  kao sudija od 1997. godine. Dana, 11. oktobra 2004. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.10.2021 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
01.11.2021 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
03.11.2021 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
05.11.2021 6 Odjel I 12:00 - 12:30 S1 1 K 026411 20 Kro - Malinić Zoran
05.11.2021 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
08.11.2021 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
09.11.2021 5 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
10.11.2021 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
12.11.2021 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
15.11.2021 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
16.11.2021 5 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
17.11.2021 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
19.11.2021 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
22.11.2021 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
23.11.2021 5 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
24.11.2021 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 033829 20 Kri - Kajdić Sabahudin
26.11.2021 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017538 15 Kri - Milunić Dušan i dr.
29.11.2021 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 027074 18 Kri - Marković Miroslav
30.11.2021 5 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved