Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kreso Meddžida

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine od 11.10.2004. do 22.12.2017. godine.

 

Gospođa Meddžida Kreso, rođena je 22.12.1947. godine u Bijeljini, gdje je završila gimnaziju. Pravni fakultet završila je 1970. godine u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita 1973. godine, imenovana je za opštinskog tužioca u Mostaru, koju funkciju je obavljala do 1978. godine, kada je imenovana za sudiju Okružnog suda u Mostaru. Kao sudija ovog suda radila je 12 godina, tj. do 1989. godine. U periodu od 1989. do 1992. godine, obavljala je dužnost predsjednika Suda udruženog rada u Mostaru. Rat je prekinuo njenu karijeru, pa je od 1992. do 1995. godine bila bez posla, da bi po završetku rata, od 1996. do 1998. godine radila kao advokat, a od 1998. do 2001. godine pravne poslove u banci.

 

Kada je započela reforma pravosuđa 2001. godine vratila se u pravosudni sektor,  pa je 2001. godine imenovana za zamjenika tužioca Tužilaštva Federacije BiH, na kojoj dužnosti je bila do kraja 2002. godine, a kada je osnovano Tužilaštvo BiH 2003. godine, od januara 2003. godine povjerena joj je dužnost zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH. Za sudiju i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine imenovana je 10.10.2004. godine. Na funkciju predsjednika Suda BiH ponovo je  imenovana dana, 26.01.2011. godine.

 

Odluka o reimenovanju

Odluka o imenovanju

 

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved