Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Konjić Dragović Lejla

Lejla Konjić Dragović je rođena 1979. godine u Tuzli. Nakon završene gimnazije u Tuzli, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu u julu 2002. godine. U februaru 2006. godine magistrirala je na postdiplomskom studiju „Evropske studije“ sa tezom: „Ostvarivanje prava na pravično suđenje prema članu 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“. U novembru 2006. godine položila je pravosudni ispit.

 

Kao advokatski pripravnik je bila zaposlena od oktobra 2002. godine do januara 2005. godine, kada se zapošljava kao pripravnik u Uredu registrara Suda BiH, koje poslove je obavljala do maja 2005. godine kada je počela raditi kao stručni saradnik u Odjelu za sudsku upravu Ureda registrara Suda BiH. U martu 2007. godine počela je raditi kao pravni savjetnik u Pravnom odjelu Ureda registrara Suda BiH, gdje je radila do 15. aprila 2010. godine kada je imenovana za sutkinju u Općinski sud Sarajevo. Dužnost sutkinje Krivičnog odjeljenja u Općinskom sudu Sarajevo je obavljala do imenovanja za tužiteljicu Tužilaštva BiH, dana 06.03.2014. godine. U Tužilaštvu BiH – Posebni odjel za ratni zločin je obavljala dužnost do imenovanja za sutkinju Suda BiH, dana 13.04.2016. godine.

 

Odluka o imenovanju

 

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.10.2021 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 040854 21 Kri - Babić Ljuban
28.10.2021 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017080 20 Kri - Ujić Mile
01.11.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026829 18 Kri - Kuzmanović Dušan i dr.
03.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Balaban Ranko i dr.
08.11.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026829 18 Kri - Kuzmanović Dušan i dr.
10.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Balaban Ranko i dr.
11.11.2021 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017080 20 Kri - Ujić Mile
15.11.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026829 18 Kri - Kuzmanović Dušan i dr.
17.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Balaban Ranko i dr.
22.11.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026829 18 Kri - Kuzmanović Dušan i dr.
24.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 018693 16 Kri - Balaban Ranko i dr.
25.11.2021 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017080 20 Kri - Ujić Mile
29.11.2021 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 026829 18 Kri - Kuzmanović Dušan i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved