Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Gluhajić Staniša

Staniša Gluhajić rođen je u Tuzli 1957. godine. Na Pravnom fakultetu   Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982.godine. Pripravnički staž obavio  je u Okružnom sudu u Tuzli, a nakon položenog pravosudnog ispita 1983. godine imenovan je za sudiju Opštinskog suda u Tuzli. U periodu od 1986. do  kraja 1990. godine obavljao je funkciju člana i sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla, a od 1991. do 2003. godine radio je kao advokat u Tuzli i  u Beogradu. Od novembra 2003. godine radio je kao tužioc Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
20.02.2020 8 Odjel II 14:00 - 14:24 S1 2 K 034163 19 Krn - Dumančić Veselin
24.02.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
25.02.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
26.02.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
26.02.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
02.03.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
03.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
04.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
04.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
09.03.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
10.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
11.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
11.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
16.03.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
17.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
18.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
23.03.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
24.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
25.03.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020200 16 Kri - Aćimović Srećko
25.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 026960 18 Kri - Čigoja Branko i dr.
30.03.2020 4 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 018193 15 Kri - Maksimović Goran i dr.
31.03.2020 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 012247 19 Kri - Dreković Ramiz
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved