Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
02.11.2021 5 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 034047 21 K - Duraković Alan
03.11.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 035528 21 K - Bašić Toni
04.11.2021 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028696 19 K - Papračanin Seid i dr.
05.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
09.11.2021 7 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 032494 20 K - Ćenanović Avdija i dr.
10.11.2021 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 035986 21 K - Bajraktari Nezir i dr.
12.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
16.11.2021 7 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028750 20 K - Brajlović Minka i dr.
17.11.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 035528 21 K - Bašić Toni
19.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
23.11.2021 7 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 036587 20 K - Gavranović Frano i dr.
26.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
30.11.2021 7 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028750 20 K - Brajlović Minka i dr.
30.11.2021 7 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 036587 20 K - Gavranović Frano i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved