Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Šeleda Nenad

Nenad Šeleda je rođen 1953.godine u Sarajevu gdje je i završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1983. Od 1984. radio je kao sudija na Opštinskom sudu II u Sarajevu.  Od 1992. godine bio je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Sarajevu da bi 2.3. 1994. godine bio razriješen dužnosti. Tada započinje samostalnu advokatsku praksu sve do 15.12.2003. godine. Nakon toga bio je tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i na toj dužnosti je ostao do 1.3. 2005. godine. Tada je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
20.02.2020 8 Odjel II 10:30 - 12:30 S1 2 K 028696 19 K - Papračanin Seid i dr.
21.02.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
25.02.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
27.02.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
27.02.2020 9 Odjel II 13:00 - 14:30 S1 2 K 033074 20 K - Mehmeti Muhamed
27.02.2020 9 Odjel III 14:30 - 16:00 S1 3 K 034225 19 Mpom - Ramić Almir
28.02.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
28.02.2020 7 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 024908 18 K - Nuković Mirsad
03.03.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:30 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
05.03.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028696 19 K - Papračanin Seid i dr.
06.03.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
10.03.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
12.03.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
12.03.2020 9 Odjel II 13:00 - 14:30 S1 2 K 031704 20 K - Radovanović Obrad i dr.
12.03.2020 9 Odjel III 14:30 - 15:30 S1 3 K 034350 20 K - Trivunić Draško
13.03.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
17.03.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
19.03.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028696 19 K - Papračanin Seid i dr.
20.03.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
24.03.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
26.03.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 021575 19 K - Nurkić Damir i dr.
27.03.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024117 17 K - Sadiković Anes i dr.
31.03.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 031092 19 K - Mićivoda Ramiz
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved