Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Džindo Mirsada

Mirsada Džindo rođena je u Sarajavu 13. novembra 1957. godine, gdje je završila osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1981. godine. Pravosudni ispit položila je 1993. godine. 1982. godine zasnovala je radni odnos u Fabrici duhana Sarajevo, gdje je nakon obavljenog pripravničkog staža izabrana za sekretara OOUR-a, a nakon određenog vremena za rukovodioca Sektora opštih, pravnih i kadrovskih poslova, koje poslove je obavljala sve do 1994. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda I u Sarajevu. Ovu funkciju obavljala je do 2003. godine, kada je imenovana za sudiju Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Bila je član komisije za polaganje ispita za sudiju za prekršaje i član Radne grupe za izradu Priručnika za parnični postupak za sudije u okviru projekta Razvoj sektora pravosuđa USAIDA-a. Za sudiju Suda BiH imenovana je 15. oktobra 2009. godine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved