Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Crnjak Sreto

Sreto Crnjak je rođen 1953. godine u Mosorovićima. U Sarajevu je 1976. godine završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1980. godine. Prvo radno iskustvo je stekao u pravnoj službi preduzeća „FAMOS“ Fabrika motora Sarajevo, na poslovima zastupanja preduzeća pred sudovima. Bio je sudija Suda udruženog rada u Sarajevu, sudija Višeg suda u Sarajevu (RS), sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, te sudija Kantonalnog suda u Sarajevu. Bio je član Komisije za polaganje pravosudnih ispita Republike Srpske za predmet Ustavno pravo i organizacija pravosuđa i član Komisije za polaganje ispita za sudiju za prekršaje Republike Srpske, za predmet Prekršajno pravo.

Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan je 18.01.2007. godine, a na dužnost je stupio 01.03.2007. godine. U dvogodišnjem mandatu je bio ispitivač u Pravosudnoj komisiji Bosne i Hercegovine, za predmet Upravno pravo. Koautor je  Priručnika za sudije i tužioce iz oblasti intelektualnog vlasništva (tematska oblast „Patenti“). Autor je stručnih radova iz Upravnog prava: „Otvorena pitanja upravnih postupaka u Bosni i Hercegovini“, „Usmena javna rasprava u upravnom sporu“  i „Pravosnažnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku“. Povremeni je edukator u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved