Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Burzić Dalida

Dalida Burzić rođena je 27.11.1963. godine u Sarajevu, gdje je završila Prvu gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine.

 

U periodu od 1988. do 1990. godine radila je kao pripravnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Pravosudni ispit položila je 1990. godine. Radila je kao stručna saradnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu sve do 1994. godine, kada je izabrana za sutkinju Osnovnog suda II u Sarajevu.

 

Kao stručna saradnica radila je i u Kantonalnom sudu Sarajevo od 2001. godine, nakon čega je 2003. godine imenovana za kantonalnu tužiteljicu Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Od 2007. godine bila je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, a od 2012. godine predsjednica Krivičnog odjeljenja tog suda.

 

U periodu od kraja decembra 2014. godine do marta 2019. godine obavljala je funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH.

 

Objavljivala je radove te učestvovala na radionicama u vezi krivičnog prava u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao edukator CESTA i kao angažirani ekspert. Bila je članica stručne radne grupe pri VSTV-u, u kojoj je pripremala pitanja iz krivične oblasti za kandidate koji se prvi put biraju na pravosudne funkcije.

 

U decembru 2015. godine dobila je nagradu Ambasade SAD-a u BiH za borbu protiv korupcije.

 

Članica je Komisije za polaganje pravosudnog ispita u FBiH.

 

Uvjerenje o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
21.02.2020 7 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 021135 19 Ko - Đokić Jovan i dr.
21.02.2020 7 Odjel II 15:00 - 15:30 S1 2 K 034444 19 Ko - Gugunović Milkica
21.02.2020 7 Odjel II 15:30 - 16:00 S1 2 K 034074 20 Ko - Popović Čedo
21.02.2020 9 Odjel II 14:00 - 16:00 S1 2 K 034469 19 Ko - Mandić Zoran i dr.
25.02.2020 4 Odjel III 11:00 - 12:00 S1 3 K 034369 20 Kps - Komar Goran
25.02.2020 4 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 026927 19 Ko - Čolović Vesna i dr.
25.02.2020 4 Odjel III 14:00 - 14:45 S1 3 K 032546 20 Kps - Hrvatović Alen
25.02.2020 4 Odjel II 15:00 - 16:00 S1 2 K 033984 19 Ko - Buljugić Mirsad
28.02.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032193 19 K - Đurić Simo i dr.
06.03.2020 7 Odjel II 13:00 - 14:30 S1 2 K 034405 19 Ko - Ristivojević Dušan
06.03.2020 7 Odjel II 14:30 - 16:00 S1 2 K 030717 19 Ko - Gajić Ognjen i dr.
13.03.2020 7 Odjel III 13:00 - 14:00 S1 3 K 031016 19 Kps - Delić Selim i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved