Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Burzić Dalida

Dalida Burzić rođena je 27.11.1963. godine u Sarajevu, gdje je završila Prvu gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine.

 

U periodu od 1988. do 1990. godine radila je kao pripravnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Pravosudni ispit položila je 1990. godine. Radila je kao stručna saradnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu sve do 1994. godine, kada je izabrana za sutkinju Osnovnog suda II u Sarajevu.

 

Kao stručna saradnica radila je i u Kantonalnom sudu Sarajevo od 2001. godine, nakon čega je 2003. godine imenovana za kantonalnu tužiteljicu Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Od 2007. godine bila je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, a od 2012. godine predsjednica Krivičnog odjeljenja tog suda.

 

U periodu od kraja decembra 2014. godine do marta 2019. godine obavljala je funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.

 

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH.

 

Objavljivala je radove te učestvovala na radionicama u vezi krivičnog prava u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao edukator CESTA i kao angažirani ekspert. Bila je članica stručne radne grupe pri VSTV-u, u kojoj je pripremala pitanja iz krivične oblasti za kandidate koji se prvi put biraju na pravosudne funkcije.

 

U decembru 2015. godine dobila je nagradu Ambasade SAD-a u BiH za borbu protiv korupcije.

 

Članica je Komisije za polaganje pravosudnog ispita u FBiH.

 

Uvjerenje o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.09.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:00 S1 2 K 034902 20 Ko - Delić Sedina i dr
05.10.2020 9 Odjel II 10:30 - 12:00 S1 2 K 033862 19 Ko - Bajagić Goran i dr.
06.10.2020 7 Odjel III 12:00 - 12:30 S1 3 K 036422 20 Kps - Lukić Slobodan
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved