Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Božović Mirko

Sudija Suda Bosne i Hercegovine od 23.11.2010. do 05.11.2020. godine.

 

Mirko Božović je rođen 1950. godine u mjestu Prečani, općina Trnovo. U Sarajevu je 1975. godine završio Pravni fakultet. Pravosudni ispit je položio 1989. godine. Prvo radno iskustvo je stekao u Pravnoj službi preduzeća \"FAMOS\" Fabrika motora Sarajevo, i to na poslovima \"normativna djeltanost i radni odnosi\", a potom je obavljao poslove rukovodioca Kadrovsko-pravne službe. Za sudiju Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu imenovan je 30.10.1992. godine, a od avgusta 1995. godine obavljao je funkciju predsjednika Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu u dva mandata. U oktobru 2003. godine imenovan je za sudiju Okružnog suda u  Istočnom Sarajevu. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan je 23.11.2010. godine, a na dužnost je stupio 04.01.2011. godine.

 

2021. godine imenovan za dodatnog sudiju Suda Bosne i Hercegovine.

 


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
15.11.2021 6 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 039586 21 Kž - Mehmedika Edin i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved