Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Božić Zoran

Zoran Božić je rođen 24.01.1964. u Pribraći, Donji Vakuf, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet je diplomirao u Sarajevu 1988. god. Pravosudni ispit je položio 1998.god. Prvo radno iskustvo stekao je u privredi, zatim kao sudija za prekršaje u Donjem Vakufu. Od 1998. god do 2003. godine radi kao sudija u Osnovnom sudu u Novom Gradu. Od 2003. god do 2007. godine radi kao sudija Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan  je 18.01.2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
02.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024549 20 Kri - Bastah Predrag
09.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024549 20 Kri - Bastah Predrag
11.11.2021 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
16.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024549 20 Kri - Bastah Predrag
18.11.2021 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
23.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024549 20 Kri - Bastah Predrag
25.11.2021 7 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 014788 14 Kri - Tepić Savo i dr.
30.11.2021 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024549 20 Kri - Bastah Predrag
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved