Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Bešlagić-Čovrk Dinka

Dinka Bešlagić-Čovrk rođena je u Goraždu 1958.godine. Pravni fakultet završila je 1981.godine. Pravosudni ispit je položila 1982.godine. Pripravnički staž obavila je na Općinskom sudu I u Sarajevu, nakon čega je obavljala pravne poslove na radnom mjestu sekretara Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Republičkih organa do 1983.godine. Imenovana je za sudiju Općinskog suda I u Sarajevu 1984. godine, nakon čega je 1994. godine imenovana za sudiju Višeg suda u Sarajevu. Zamjenik je predsjednika Komisije za polaganje ispita za stečajne upravnike. U januaru 2007. godine imenovana je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved