Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begović Džemila

Rođena 1952. godine na Palama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzieta u Sarajevu 1977. godine.

 

Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1976. godine radila u prosvjeti, potom imenovana za predsjednicu Suda za prekršaje u Kiseljaku. Od 1987. godine imenovana za tužiteljicu Opštinskog tužilaštva u Kiseljaku, potom zamjenicu tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, zamjenicu tužioca u Višem tužilaštvu u Sarajevu  i tužiteljicu u  Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

 

Za tužiteljicu Tužilaštva BiH imenovana je 2004. godine.

 

Aprila mjeseca 2016. godine imenovana za sutkinju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.02.2020 9 Odjel III 09:01 - 09:14 S1 3 K 028924 20 K - Jarčević Davor
21.02.2020 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028674 19 K - Vukasović Boško
26.02.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
26.02.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 032157 20 K - Abaz Adis
28.02.2020 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028674 19 K - Vukasović Boško
04.03.2020 2 Odjel III 09:00 - 11:00 S1 3 K 028924 20 K - Jarčević Davor
04.03.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
04.03.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
06.03.2020 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028674 19 K - Vukasović Boško
09.03.2020 1 Odjel III 09:30 - 12:00 S1 3 K 028924 20 K - Jarčević Davor
11.03.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
11.03.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
13.03.2020 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028674 19 K - Vukasović Boško
16.03.2020 1 Odjel III 09:30 - 12:00 S1 3 K 028924 20 K - Jarčević Davor
18.03.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
18.03.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
20.03.2020 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028674 19 K - Vukasović Boško
23.03.2020 1 Odjel III 09:30 - 12:00 S1 3 K 028924 20 K - Jarčević Davor
25.03.2020 9 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 025708 17 K - Nukić Ernad i dr.
25.03.2020 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028920 19 K - Topčagić Sumedin i dr.
27.03.2020 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028674 19 K - Vukasović Boško
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved