Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begović Džemila

Rođena 1952. godine na Palama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzieta u Sarajevu 1977. godine.

 

Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1976. godine radila u prosvjeti, potom imenovana za predsjednicu Suda za prekršaje u Kiseljaku. Od 1987. godine imenovana za tužiteljicu Opštinskog tužilaštva u Kiseljaku, potom zamjenicu tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, zamjenicu tužioca u Višem tužilaštvu u Sarajevu  i tužiteljicu u  Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

 

Za tužiteljicu Tužilaštva BiH imenovana je 2004. godine.

 

Aprila mjeseca 2016. godine imenovana za sutkinju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.10.2021 3 Odjel II 09:30 - 11:00 S1 2 K 038927 21 K - Zhdanova Asmik
03.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
04.11.2021 4 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 032157 20 K - Abaz Adis
05.11.2021 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
08.11.2021 1 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 040762 21 K - Muhić Ismar
09.11.2021 7 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 024835 20 K - Pudar Draženko i dr.
10.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
11.11.2021 4 Odjel II 11:30 - 12:30 S1 2 K 028217 21 K - Selimović Safer i dr.
12.11.2021 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
15.11.2021 1 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 040762 21 K - Muhić Ismar
17.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
19.11.2021 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
22.11.2021 1 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 040762 21 K - Muhić Ismar
24.11.2021 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
26.11.2021 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 039029 21 K - Novalić Fadil i dr.
29.11.2021 1 Odjel III 10:00 - 12:30 S1 3 K 040762 21 K - Muhić Ismar
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved