Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Begić Redžib

Redžib Begić je rođen 23.02.1956. godine u Vranduku kod Zenice.Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 26.06.1979. godine. Pravosudni ispit je položio 23.09.1982.godine u Sarajevu.  Po završetku Pravnog fakulteta kao pripravnik je počeo raditi u RO „ Željezara“ Zenica 4.08.1989. godine,a nakon toga kao profesor pravne grupe predmeta u Upravnoj školi u Zenici. U svojstvu sudskog pripravnika radio je u Okružnom sudu u Zenici.  Za sudiju Opštinskog suda u Zenici izabran je 1.11.1982. godine i bio je  sudija tog suda do 31. 10.1989.godine, a zatim sudija Višeg suda u Zenici, te kasnije Kantonalnog suda u Zenici do januara 2004. godine. U periodu od 1995. do 2001. godine bio je i predsjednik tog suda. Od 1.03.2006. do 30.06.2007. godine bio je sudija Okružnog suda u Banja Luci, a od 1.07.2007. do 30.06.2010. godine sudija Vrhovnog suda Republike Srpske.  U periodu od 3.07.1991. godine do 1.03.1993. godine obavljao je dužnost načelnika Centra službi bezbjednosti Zenica.  Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan je 27.05.2010. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved